KALİTE POLİTİKASI

Öğretmenlerimizin ve velilerimizin gönül ve beyin gücüyle öğrencilerimizi çağın gerektirdiği donanıma sahip, Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmek başlıca hedefimizdir.Bu hedefe ulaşmak için eğitim öğretim hizmetinde kusursuzluk lkemizdir. Çağın ve çevrenin değişiminin ve gelişiminin izlenmesi, eğitim kadrosunun sürekliğinin sağlanması, okul-aile iş birliğinin en üst düzeyde sürdürülmesi, kalite yönetim sisteminin koşullarına uyma ve devamının sağlanması kurumumuzun kalite politikasıdır.

VİZYONUMUZ - MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Okulumuzun eğitim öğretim kalitesi açısından en çok tercih edilen bir eğitim kurumu olmasını sağlamaktır.


MİSYONUMUZ

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ölçülere uyumlu, özgüvenli, ulusal ve evrensel değerlere bağlı; yurdunu, ulusunu seven; araştıran, sorgulayan,çözüm üreten, yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık bireyler yetiştirmektir.

 
 

YÜKSELEN'DE EĞİTİM ANLAYIŞI 

Okulumuz,
*Her öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre tavır geliştiren,
*Bireysel ve zihinsel gelişimin eş zamanlılığını hedefleyen,
*Öğrenciye sevgi ve hoşgörüyle yaklaşan,
*Öğrenciler arasında ayrım yapmayan,
*Öğretmeye değil, öğrenmeye yönlendiren,
*Hataları değil, doğruları öne çıkaran;
*Çoğulcu ve "Gerçek başarı 'kendisi' olabilenindir." Ilkesini benimseyen bir anlayışa sahiptir.

2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HEDEFLERİ VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

Yükselen Koleji olarak; öğretmenlerimizin ve velilerimizin gönül ve beyin güçlerinin katılımıyla öğrencilerimizi ileri ki yaşamlarına sosyal ve kişisel yönden yeterli donanıma sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler olarak yetiştirmek başlıca hedefimizdir. Bu yeterlilikte ki öğrencilerin yetiştirilebilmesi için eğitim hizmeti sunumunda mükemmelliğin yakalanması amaçlanmıştır. Çağın ve çevrenin değişimini ve gelişimini takip eden ve kendilerini sürekli geliştiren öğretmenlerin ve personelin niteliklerinin yükseltilmesi, okul ve aile iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması; çocuğun eğitiminde olası eksiklik ve yanlışlıkların en aza indirilmesi, kalite yönetim sisteminin koşullarına uyma ve sürekliliğin sağlanması kurumumuzun kalite politikasıdır.

 
Temel eğitim felsefemiz, eğitim öğretim kalitesi açısından en çok tercih edilen eğitim kurumu olmaktır. Amaçlarımız, ülkemizin en çok ihtiyacı olan çağdaş, yenilikçi, kendine güvenen, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, vatanını milletini seven, araştıran, sorgulayan, sorun yerine çözüm üreten, yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık, girişimci bireyler yetiştirmektir. Yükselen Koleji, kurulduğu yıldan bu yana, bu amaç ve hedeflerden hiç şaşmadan, sistemli, kararlı ve bilinçli bir çalışma ile yoluna devam etmektedir.
 
YÜKSELENDE OKUL KÜLTÜRÜ
2002 yılından bu yana Ankara Çubuk ilçesinde eğitim ve öğretimine başlayan ve 2014 yılında Pursaklar'da açılan İlkokulumuzla eğitim ve öğretimine devam eden okulumuzun asla değişmeyecek ilkeleri, yani ödün veremeyeceğimiz bir kültürü vardır.
Okulumuz; kurucusu, okul müdürü, öğretmen kadrosu ve tüm personeli ile sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde görev yapılan bir eğitim kurumu kimliğini kuruluşundan bu yana oluşturmuş ve devam ettirmektedir. Hepimiz, bu ortamın öğrencilerimiz için iyi bir örnek olduğunun, onların davranışlarını olumlu etkilediğinin bilinci ile hareket etmekteyiz.
Yükselen Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra kişilik gelişimlerine de büyük bir önem vermekteyiz. Onların toplumsal ve evrensel değerlere önem veren, saygı ve sevgi dolu, çağdaş bakış açısı kazanmış, Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı bireyler olarak yetişmeleri bizler için büyük bir önem taşımaktadır.
Okulumuzda öğretmen - veli -öğrenci iş birliğine çok önem verilmektedir. Velilerimizin gözlemleri, düşünceleri bizlere yol göstermektedir. Sıkça düzenlenen toplantılarda velilerle düşünce alış verişi yapılmakta, ortak kararlar alınmaktadır.
Tüm bu amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda; eğitim ve çalışma sistemimiz aşağıda verildiği şekildedir:
 
A. AKADEMİK YÖNDEN
Okulumuzda tüm dersler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları uygulanmaktadır.
Yükselen Koleji’nden mezun olan öğrencilerimizin, iyi bir ortaöğretim okuluna yerleşmeleri en önemli amaçlarımızdan biridir. Bu hedef doğrultusunda, okulumuzda bireysel öğrenci sistemi yürütülmektedir. Bu aynı zamanda bir SBS hazırlık programıdır.
Her bir öğrencimizin akademik gelişimini takip etmek ve ihtiyaçlarını gidermek eğitim politikamızın olmazsa olmazlarındandır. Bunun için okulumuzda yapılan her sınav sonrasında (SBS deneme sınavları, öğrenci izleme sınavları) öğrencilerimize sınav karneleri en kısa sürede verilir, sınavdan elde edilen veriler ışığında konu ve soru analizleri çıkarılır. Analizler sonucunda öğrencilerimizin eksik olduğu konu ve içeriği tespit edilir ve en kısa sürede giderilmesi sağlanır. Bu eksiklikler ihtiyaca göre öğretmenlerimizin de yönlendirmesiyle bireysel etütlerle, grup çalışmalarıyla ve gerekirse sınıf düzeyinde tekrar çalışmalarıyla giderilir. Böylece (nokta atışı yapılarak) öğrencilerimizin akademik ihtiyaçları zaman geçmeden giderilmektedir.
Tüm öğrencilerimizin akademik ve sosyal takibi; okul yönetimi, eğitim koordinatörlüğü, psikolojik danışma ve rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.
Sınıflarımız çağa uygun teknolojik donanıma sahiptir. Sınıflarımızda akıllı tahta veya projeksiyonlar bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz dersin ihtiyacına göre sınıflarda bu teknolojik gereçleri sürekli kullanmaktadır.
Bilgisayar laboratuarımız en son teknolojik gelişmeler takip edilerek sürekli yenilenmekte güncellenmektedir. Öğrencilerimiz laboratuarı kullandıkları bilişim derslerinde; anasınıfından itibaren önce bilgisayarı tanıma, parçalarını ve işlevini anlama gibi etkinliklerle başlar, daha sonra bilgisayar kullanımı, temel Office programlarının öğrenilmesi ve kullanılması gibi çalışmalarla derslerini sürdürür. Aynı zamanda zevkli ve eğlenceli bir ortamda, bilişim öğretmenimizle birlikte çeşitli eğitsel oyunlar oynarlar.
Sınavlar
Okulumuza her bir ders için, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü sayıda yazılı sınav yapılır. 
2, 3 ve 4. sınıflarda her dönem üçer adet olmak üzere yılda 6 adet deneme sınavı yapılır.
5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise SBS hazırlık programı çerçevesinde mutlaka ayda bir, mayıs ayında ise ayda iki kez SBS deneme sınavı yapılır. 
Tüm sınıflar aynı anda, aynı gün ve saatte sınavlara alınır.
Yazılı yoklama ve deneme sınavları tarihleri Eğitim-Öğretim yılı başında belirlenir, okulumuzun İş ve Çalışma Takvimine eklenir. Kurumsal internet sitemizin de ilgili bölümünde ilan edilir ve yıl boyunca sitemizde kalır.
Ödevler
Yükselen Kolejinde ödev çok önemli bir konudur. Tüm öğretmenlerimizin aldığı ortak kararlar doğrultusunda, öğrencilerimize yaşlarına ve seviyelerine uygun miktarda ve yoğunlukta ödevler verilir. Verilen ödevler ders öğretmeni tarafından mutlaka kontrol edilir. Eksiklikleri gidene kadar tekrar yaptırılır.
Yabancı Dil
Globalleşen dünyamızda, dil eğitimi en büyük gereksinimlerden biri olmuştur. Özellikle İngilizce dünya çapında, iş ve eğitim hayatında tercih edilen ortak bir dil haline gelmiştir. Bu sebeple, okulumuzda yetişen öğrencilerimiz için yabancı dil eğitimine büyük önem ve yer verilmektedir. Ana sınıfından 8. sınıfa kadar özel bir İngilizce Eğitim Programı uygulanmaktadır. Main Course (Ana Ders) ve Skills (Beceriler) dersleri olmak üzere İngilizce, tüm sınıflarda iki ayrı öğretmen tarafından yürütülmektedir. 

 

İngilizce Dersi saatleri şu şekildedir:

Sınıf Düzeyi

Ana Sınıfı

1.sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5.sınıf

6. sınıf

7.sınıf

8. sınıf

Main Course

7

7

6

7

7

6

6

6

6

Skills

5

2

3

2

3

4

4

4 4

Toplam Ders Saati

12

9

9

9

10

10

10

10

10

 
Öğrencilerimiz mezun olduklarında yurt içinde ve dışında İngilizceyi doğru ve düzgün konuşabilen, okuduğunu ve karşındakini anlayan, kendini ifade edebilecek kadar rahat yazabilen bireyler olarak yetişmektedir.
Projelerimiz
Yükselen Koleji kurulduğundan bu yana birçok önemli projeye imza atmıştır. Yıldan yıla kendini geliştirerek eğitimin ve çocuklarımızın, hatta toplumumuzun ihtiyaçlarına göre yeni projeler üretmeye devam etmektedir. Bunlardan en yenileri; iki yıldır başarıyla yürütülen “Danışman Öğretmenlik Projesi” ve “Sorumluluk Geliştirme Projesi”, bir de “İnsanı İnsan Yapan Değerler Projesi”dir.
“İnsanı İnsan Yapan Değerler Projesi”
Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatı yaratmak amacıyla kurum olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda “İnsanı İnsan Yapan Değerler Projesi’ni geçen yıl başlatmış bulunmaktayız.
Neden Değerler eğitimine gereksinim duyuyoruz?
Tüm insanlık için gerekli olan evrensel değerlerin giderek yitirilmesi
Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma
Aile kavramının zedelenmesi
Bilgi toplumunun gereksinimleri
Kuşak çatışması
Ortak ahlak arayışı
“Sorumluluk Geliştirme Projesi” 
Sistem başka bir ifadeyle “Ödül Yok Ceza Yok” olarak ta adlandırılabilir. Ödül öğrenciye geçici bir zevk verir ve zamanla alışkanlık yapar. Ödül yerine davranışın onaylanması ise başarının hazzını duyurur. Ceza ise sadece veren kişiyi tatmin eder. Öğrencinin saygınlığına dolayısıyla kişiliğine zarar verir. Bu sistemi benimsemiş öğretmen eğitimde ödülü ve cezayı unutur, öğrenci kendi ise sorumluluklarının farkına varır ve karşılık beklemeden başkası uyarmadan yapması gerekeni yapar. Yani öğrenci iç denetim geliştirir. 
Sorumluluk geliştirme sistemi istenmeyen davranışı basit ve kolay bir biçimde ele alır. Süreç içinde kişi iç disiplini, kendine ve başkalarına saygı duymayı, bireysel ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenir. Bu sistem öğretmen ve öğrencideki stresi azaltır.
 
B. SOSYAL YÖNDEN
Sosyal Etkinlikler ve Kulüplerimiz
Milli Eğitim Bakanlığının da amaç ve hedeflerine paralel olarak okulumuzda kulüp faaliyetleri, sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları yapılmaktadır. Buna göre, sosyal etkinliklerin amacı, öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Okulumuzda yürütülen bu faaliyetlerle;
İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
Sosyal etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarında öğrenci istekleri ve gönüllüğü esastır. Her yıl eğitim- öğretim yılı başında o yıl açılacak olan kulüpler belirlenir. Her kulübün bir ya da birden fazla danışman öğretmeni vardır.
Yeni yönetmelikler çerçevesinde, ilköğretim birinci kademede (1, 2, 3, 4. sınıflar) haftada 5 saat sosyal etkinlikler saati sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. Gönüllü velilerimiz de bu çalışmalara katkıda bulunurlar.
Bilimsel, tarihi ya da kültürel amaçlı geziler; yarışmalar, tiyatro, beden eğitimi, müzik ve halk oyunları çalışmaları; yayınlar, gösteriler, sergi ve kermes yapılan ve yapılacak etkinlikler arasındadır.
 
C. SPOR YÖNÜNDEN
İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır. Sporun yaşam biçimi haline dönüştürülebilmesinde ve bir disiplin olarak hayata aktarılmasında beden eğitimi dersleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilinçle okulumuzda haftalık planda yer alan ve konusunda uzman öğretmenler eşliğinde yaptırılan beden eğitimi çalışmaları, eğlenceli aktivitelerle birlikte gerçekleştirilmektedir.
Hafta sonlarında ise geleceğin sportif gençlerini yetiştirmek amacıyla basketbol, yüzme, voleybol, masa tenisi, futbol ve halk oyunları branşlarında spor okulları düzenlenmektedir. Okulumuzda, hafta sonlarında yapılan spor okullarında verilen eğitimlerle sporcu adaylarının eğitim gördüğü branşlarda yeteneklerinin geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Spor okullarımıza katılan öğrencilerimizin sportif ve sosyal becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlamanın yanı sıra yetenekli ve atletik öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 7-16 yaş gurubundaki çocuklara yönelik eğitimler verilmekte, sporcu adaylarının yaşları, gelişme düzeyleri, beceri ve tecrübeleri göz önüne alınarak gruplar oluşturulmaktadır.
Spor okullarıyla, spor alışkanlığı olmayan çocukları sporla tanıştırırken, çeşitli branşlarda da öğrencilerimizin altyapılarının güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Okulumuz bu çalışmalarla sporsal ve kültürel faaliyetlerle saygılı, disiplinli, sosyal, paylaşımcı, cesur, atak ve neşeli birer “Atatürk genci” olarak yetiştirilmektedir.
 
Günlük Zaman Akışı
Öğrencilerimiz her gün en geç saat 08.35’de okulda olurlar.
İlkokul öğrencilerimizin ilk dersi 08.45, ortaokul öğrencilerimizin ilk dersi 09.00’da başlar.
Haftalık programlarında, Her sınıf günde 8 saat ders görür.
Dersler bittikten sonra 16.12-16.25 arsında ikindi kahvaltısı verilir.
16.25 itibariyle her gün 40 dakika ödev saatleri için ayrılmıştır. Okul bitiş zili çalana kadar bu saat süresince bir öğretmen gözetiminde ve rehberliğinde günlük ödevlerini yaparlar.
Servisler
Yükselen Kolejinde okul servisi hizmeti büyük bir titizlikle takip edilir.
Öğrencilerimiz okula servisler ile gidip gelir.
Tüm araçlar son teknoloji donanıma sahip, en yeni model araçlardan tercih edilir. Eski tip ve belirli marka-model araçların dışında servis okul hizmetine kabul edilmez.
Okul taşıtlarımız sıkı bir şekilde düzenli olarak her gün ve her hafta belirli ölçütlerle denetlenir.
Tüm servislerimiz trafikte yol alırken, izleme sistemi (Uydu Servis Takibi) ile izlenebilir.
Yemek Hizmeti
Öğrencilerimiz yemeklerini kendi sınıfları ve öğretmenleri ile birlikte yerler.
Her sınıfın belirli bir yemek saati ve yemekhanemizde belirli bir oturma planı vardır.
Yemekhanemiz için hijyen esastır. Bu sebeple, çok düzenli olarak temizlenir.
Günlük yemek mönüleri, uzman tarafından öğrencilerin günlük beslenme ve enerji ihyacına göre ve sevdikleri yiyecekler tercih edilerek hazırlanır.
Yukarıda da belirtildiği gibi okulumuzda ikindi kahvaltı saati yapılır. Bu öğünde öğrencilerimizin sevdiği yiyecekler (kek, pizza, poğaça vb. ) servis tercih edilir.